EPDM GALLERY ---------->>> ENVIRONMENT & ARCHITECTURE & DESIGN & FIRESTONE & DRYVIT
architektura
 

KLÁRA SKARKOVÁ


ŠKOLNÍ PROJEKT 2009 ATELIER ARCHITEKTURA IV

Akce: novostavba rodinného domu
Místo: Lipence u Prahy
Semestrální projekt předmětu STAVITELSTVÍ pod vedením Ing. Josefa Šandy zpracován ve IV. semestru studia.

Poloha a stav staveniště
Parcela 236 o výměře 3100 m2 se nachází v katastrálním území Praha - Lipence, v nadmořské výšce 241m.n.m. Přístup k domu a vjezd do garáže jsou orientovány na severovýchod. Okolní zástavbu tvoří převážně dvojpodlažní rodinné domy různého charakteru.

ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
Architektonické řešení
Dům je situován v severovýchodní části zahrady, na její užší straně, ke které přiléhá přístupová komunikace. Dům tak tvoří bariéru mezi silnicí a soukromou částí zahrady. Objekt tvoří tři objemy - obytnou část s ložnicí rodičů, část pro děti a spojující prostor jídelny. Obytné místnosti a část klidových jsou situovány na jih a západ s výhledem na Cukrák. Konstrukce je masivní a zajišťuje tak dostatečnou akumulaci tepla. Dům je navržen v nízkoenergetickém standartu.
Dispoziční řešení
Vstup do domu je umístěn na severovýchodní fasádě. Z předsíně se vstupuje vpravo do dětské části s koupelnou, vlevo pak do obytného prostoru s ložnicí rodičů a koupelnou, přímo proti vstupu je jídelna, která obě části domu spojuje. Na jídelnu pak navazuje dlouhá terasa, která propojuje interiér s exteriérem.

Střešní plášť
Zastřešení je provedeno jako jednoplášťová plochá střecha se sklonem 5%. Střešní plášť je tvořen ze střešních EPDM fólií Rubbergard 1 mm od firmy Firestone. Fólie je chráněna zátězovou vrstvou z obklázků zrnitosti 16/32mm. Pod izolací je umístěna parozábrana z asfaltového pásu 3 mm Radonelast od firmy Dehtochema Bitumat. Veškeré spoje, ukončení a prostupy budou řešeny firemními systémovými prvky. Atika je ukončena okrajovým krycím profilem z vytlačovaného hliníku. Prostup střechou: odvětrání kanalizace, vpusť.

Tato školní práce je majetkem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a je zveřejněna s laskavým svolením vedení této školy a autora.

Back To Top
 
situace
   
THANKS FOR VISITING
Jaroslav Jarkovský, Copyright (2013-2019)