EPDM GALLERY ---------->>> ENVIRONMENT & ARCHITECTURE & DESIGN & FIRESTONE & DRYVIT
architektura
 

MAREK KUNDRATA


ŠKOLNÍ PROJEKT 2009 ATELIER ARCHITEKTURA II

Akce: Rodinný dům Hostětín
Místo: Hostětín - číslo parcely 45
Semestrální projekt předmětu STAVITELSTVÍ pod vedením Ing. Josefa Šandy zpracován ve IV. semestru studia.

SITUAČNÍ / URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ
Rodinný dům se nachází ve středu obce. Pozemek je ze SV a JV obklopen komunikací. Z JZ je pozemek ukončen potokem. Objekt je situován n JV straně pozemku. Výškově je 1.NP domu osazeno na úroveň ±0,000≡269,530.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
1.NP: vstup, zádveří, chodba, WC, koupelna, 2 dětské pokoje, kuchyň, obytná část
2.NP: zimní zahrada, chodba, šatna, koupelna, ložnice rodičů

KONSTRUKCE STŘECHY
Nosná konstrukce střechy je přímo napojena na svislou průběžnou nosnou konstrukci a tvoří ji fošny rozměru 5 x 22cm v úhlu 45 stupňů. Na vnitřní straně je opěr parozábrana v podobě OSB desek o tloušťce 1,5cm.
Na nosné stropní konstrukci jsou kontra fošny o rozměru 8 x 4 cm, zajišťující dostatečnou tloušťku pro nafoukání tepelné izolace z celulózy. Prostor pro nafoukání uzavírá dřevovláknitá deska o tloušťce 1cm. Na ni je přilepena gumová hydroizolace EPDM Firestone.
Střešní krytinu tvoří fasádní systém eternit mono-cover z cementovláknitých desek, které jsou upevněny přes hliníkové Z profily. Jednotlivé desky šířky 118cm jsou od sebe odsazeny o 4cm.
Okap je integrovaný v plášti domu. Hydroizolace tvoří jak okap tak i svislý povrch domu pod cementovláknitými deskami. Odtok vody je zajištěn spádem 3% a dvěma svody zapuštěnými do pláště budovy.

TEPELNÁ IZOLACE
Teplená izolace objektu je na bázi celulózy. Výrobky a tloušťky tepelných izolací byly zvoleny podle úvah o investici na provoz a na pořízení stavby a na základě optimalizace celkové tepelné bilance objektu.
Navrhovaná izolace je dimenzována tak, aby součinitel prostupu tepla plášťové konstrukce vyhovoval doporučeným hodnotám ČSN 73 0540-02/2002.
Pro provětrávanou fasádu byla použita foukaná celulózová izolace ISOCELL o tloušťce 22cm. Na vnitřní stranu do instalačního prostoru je použita izolace z minerálních vláken o tloušťce 8cm.
Střecha je zateplena rovněž celulózovou izolací. Tloušťka je 30cm v jedné vrstvě.
Podlaha na terénu nemá z vnější strany hydro-izolaci, proto bylo potřeba použít izolaci trvale odolávající vlhku. Zvolen byl sypaný polystyren STYROBALL firmy ENROLL o tloušťce 30cm .

HYDROIZOLACE
Hydroizolace spodní stavby
Podlaha na terénu je řešena jako strop a není proto v dotyku se zeminou. Mezi spodní plochou stavby a úrovní terénu je vzduchová mezera 500mm.
Hydroizolace střechy a fasády
Použita je gumová izolace EPDM Firestone.

PLÁŠŤ OBJEKTU
Fasáda
Fasáda je řešena jako provětrávaná. Použit je systém fasádních panelů ETERNIT MONO-COVER umožňující stejný vzhled opláštění svislé stěny a střechy. Fasáda je složena z cementovláknitých desek o šířce 120cm. Osová vzdálenost panelů je 125cm. S rozestupy 5 cm. Upevnění panelů ve svislé poloze je na svislý Z profil 9cm. U šikmého upevnění je třeba Z profily uložit ve dvou směrech. Nosnou konstrukci zámkových profilů tvoří dřevěný rošt.

Tato školní práce je majetkem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a je zveřejněna s laskavým svolením vedení této školy a autora.

Back To Top
 
situace
   
THANKS FOR VISITING
Jaroslav Jarkovský, Copyright (2013-2019)