EPDM GALLERY ---------->>> ENVIRONMENT & ARCHITECTURE & DESIGN & FIRESTONE & DRYVIT
architektura
 

MARTIN PTÁČNÍK


ŠKOLNÍ PROJEKT 2009 ATELIER ARCHITEKTURA III

Akce: provedení stavby RD
Místo: na pozemku s parcelním číslem 134/5, obec Petrov, okres Praha-západ
Semestrální projekt předmětu STAVITELSTVÍ pod vedením Ing. Josefa Šandy zpracován ve IV. semestru studia.

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
- účel objektu
Rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu (pár a 2 dospívající dcery) s možností oddělení části domu jako samostatně pronajímatelné jednotky.

- zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Jedním z hlavních požadavku na RD byla možnost co nejlepšího využívání domu osobou s omezenou schopností pohybu. Přístup je tedy po soustavě ramp, končících na roštu terasy (+-0.000 objektu) odkud je přístup do ostatních částí v rovině. Dispozičně je dům rozdělen do dvou částí přístupných ze vstupní haly se zádveřím. Části rodičů a části dětí. Část rodičů je hlavní denní místnost, kuchyň (spojený prostor s hlavní denní místností), hlavní západní terasa, ložnice rodičů, koupelna rodičů se WC a bidetem, WC u vstupní haly pro návštěvy, technické místnosti a chodeb. Část dětí je vedlejší denní místnost, 2 ložnice dětí, vedlejší východní terasa, koupelna s WC, chodba (kuchyň dětí). Část dětí je možné po oddělení pronajímat jako samostatný byt nebo ateliér. Ač je dům navržen tak, aby mohl byt jednoduše přizpůsoben změnám požadavků, klient si je vědom, nemožnosti přesného odhadu svých požadavku po dobu plánovaného užívání domu. A chce aby dům byl po konstrukční stránce levný i včetně výstavby a případné demolice.

- účelové jednotky (kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy), orientace objektu, osvětlení, oslunění
Zastavěná plocha domu je: 230 m2.

- technické a konstrukční řešení stavby, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost
Stavba je dřevěná rámová konstrukce amerického systému two-by-four. Založená na vrtaných zemních kotvách.

skladba střechy:

 • přitížení a ochrana hydroizolace
  - kačírek ve vrstvě 80mm při min. hmotnosti 50 kg/m2
 • hydroizolace střechy
  - kaučuková membrána EPDM firmy Firestone tl.: 1,14mm
 • záklop střešního roštu pod hydroizolací
  - OSB desky tl.: 22mm
 • střešní rošt
  - minerální vlna tloušťky 280 mm (tepelná izolace)
  - dřevěné nosníky 280 x 80 mm (nosná konstrukce)
  - minerální vlna tloušťky 80 mm (tepelná izolace)
 • vrstva s vysokou nepropustností vodních par a pojistná hydroizolace
  - asfaltové pásy ve dvou vrstvách
 • záklop roštu podhledu pod pojistnou izolací
  - OSB desky tl.: 22mm
 • rošt podhledu
  - minerální vlna tloušťky 160 mm (tepelná izolace)
  - dřevěné nosníky 160 x 80 mm (nosná konstrukce)
 • podhled
  vyrovnání průhybů - systémový rošt firmy Rigips
  sádrokartonové desky tl.: 12,5mm
 • vnitřní nátěr

Tato školní práce je majetkem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a je zveřejněna s laskavým svolením vedení této školy a autora.

MARTIN PTÁČNÍK
www.martinptacnik.com
Back To Top
 
situace
   
THANKS FOR VISITING
Jaroslav Jarkovský, Copyright (2013-2019)