EPDM GALLERY ---------->>> ENVIRONMENT & ARCHITECTURE & DESIGN & FIRESTONE & DRYVIT
architektura
 

MICHAEL DIOSZEGI


ŠKOLNÍ PROJEKT 2011 ATELIER ARCHITEKTURA III

Akce: Rodinný dům Neratovice
Místo: Neratovice – Mlékojedy, č. parcely 10/5
Semestrální projekt předmětu STAVITELSTVÍ pod vedením Ing. Josefa Šandy zpracován ve IV. semestru studia.

SITUAČNÍ ŘEŠENÍ
Rodinný dům se nachází na okraji obce, v břehové oblasti řeky Labe. Objekt je situován do severozápadní části pozemku. Na SZ přilehá k pozemku příjezdová komunikace a koryto potoka, JZ lemuje pobřežní partie řeky, na JV přilehá k pozemku lužní les s travnatým předpolím - těsný dotyk ochranného pásma lesa, na SV přilehají soukromé pozemky se zástavbou rekreačního charakteru. Výškově je 1NP objektu osazeno na úroveň ± 0,000 = 162,38.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
Objekt je řešen jako jednopodlažní, nepodsklepený, rozdělený do dvou konstrukčně-provozních celků. Celkový rozsah 1 NP.
Místnosti v objektu
Část 1 – Objekt: Vstup, Zádveří, Chodba, 2x dětský pokoj, 1x ložnice rodičů, 1x koupelna, 1x denní koupelna, Technická místnost, Pobytový prostor, Kuchyně a Jídelna, Sklad Potravin.
Část 2 – Terasa: Terasa, Sklad zahradního nábytku.

KONSTRUKCE STŘECHY
Konstrukce střechy je řešena jako bezspádová, neovětraná se standardním pořadím vrstev.
Konstrukce střechy je rozdělena do dvou celků dle konstrukčních částí stavby. Oddělení je provedeno z důvodu průběhu dilatační spáry a řešeno kompresní trubkou dle systémového řešení Firestone.

Nosnou konstrukci tvoří stropní nosníky-stropnice. Stropnice se pokládají na nosné stěny nebo kotví pomocí ocelového tesařského kování na lepené nosníky, délka uložení je 80 mm. Konstrukčním prvkem je fošna smrková 40 x 240 mm, rozpon do 5 m. Osová vzdálenost stropnic je 800 mm do rozponu 3 m a 400 mm při rozponu nad 3 m. Na horní povrch stropnic se upevňují desky OSB SUPERFINISH tl. 22 mm. Desky tvoří záklop stropního roštu.

Na vnější povrch nosné konstrukce jsou celoplošně přilepeny pásy z modifikovaného asfaltu GLASTEK STICKER PLUS tl. 3 mm, které tvoří pojistnou hydroizolační vrstvu konstrukce střechy. Na vrstvu pojistné hydroizolace jsou ve dvou vrstvách položeny tepelné izolační desky Monrock Max E tl. 24 mm a Monrock Max E tl. 60 mm. Střešní krytinu tvoří hydroizolační vrstva z pásů RUBBERGARD EPDM MEMBRANE nainstalovaných dle pokynů výrobce (Firestone).

Odtok vody je zajištěn 2 vtoky HL Hutterer-Lechner GmbH v konstrukční části 1 - Objekt a 2 vtoky HL Hutterer-Lechner GmbH v konstrukční části 2 – Terasa, Použit je střešní vtok HL 62H, tepelně izolovaný, průměr 500mm, tl. 4mm s nástavcem HL 65 s pevnou izolační přírubou s izolační svorkou s křídlovými maticemi z nerezové oceli včetně těsnícího kroužku vloženého do drážky v těle vtoku a se záchytným košem průměr 180.
Oplechování atiky je provedeno titanzinkovým krycím profilem VM ZINC tl. 0,8 mm, spoj dvojitou stojatou drážkou v. 25mm.

HYDROIZOLACE
Hydroizolace spodní stavby
Podlaha na terénu je řešena jako strop a není v přímém kontaktu se zeminou. Mezi spodní konstrukční plochou stavby a zeminou upraveného terénu je vzduchová vrstva s výškou 750 mm.
Hydroizolace střechy
Použito je systémové řešení RUBBERGARD EPDM MEMBRANE, instalovaný dle pokynů výrobce s využitím systémových prvků pro ukončení hydroizolace na atice a dilatačního prvku střechy. Hydroizolace je volně položena na vrstvě tepelné izolace střechy a řešena jako přitěžovaný systém s přitěžovací vrstvou z vymývaného štěrku.

Tato školní práce je majetkem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a je zveřejněna s laskavým svolením vedení této školy a autora.

Back To Top
 
situace
   
THANKS FOR VISITING
Jaroslav Jarkovský, Copyright (2013-2019)