EPDM GALLERY ---------->>> ENVIRONMENT & ARCHITECTURE & DESIGN & FIRESTONE & DRYVIT
architektura
 

TADEÁŠ KLABAN


ŠKOLNÍ PROJEKT 2011 ATELIER ARCHITEKTURA III

Akce: Rodinný dům Kosoř
Místo: parcela č. 30/9, Ulice Samota, Kosoř – Praha západ
Semestrální projekt předmětu STAVITELSTVÍ pod vedením Ing. Josefa Šandy zpracován ve IV. semestru studia.

SITUAČNÍ ŘEŠENÍ
Pozemek se nachází na okraji obce Kosoř, kde se očekává stavba dalších rodinných domů v okolí. Pozemek se nachází ve východním svahu pod místní komunikací (ulice Samota). Od komunikace je oddělen terénním zlomem. Pozemek má přibližně pětiúhelníkový tvar. Na jižní a západní straně sousedí s komunikací Samota. Na severní a východní straně sousedí se stavebními parcelami 30/10, 30/5 a 30/4. Na parcele 30/5 se již nachází sousední objekt ve vzdálenosti 14 m od hranice pozemků. Novostavba je situovaná při severním okraji pozemku, s odstupem 7 m od hranice. Usazení na terén – 1NP (±0,000) =323,719 m n.m.

POPIS OBJEKTU
Hmota rodinného domu je částečně zapuštěna ve svahu při severním okraji pozemku, 7m od hranice. Společně s terénním zlomem tvoří předěl mezi dvěma úrovněmi pozemku – horní západní část, odkud se do domu vchází a na kterou je přístup ze silnice a dolní část při východním okraji pozemku. Horní část má užitkovější charakter, je zde přístupová cesta a parkovací stání. Spodní část pozemku je od okolí oddělena domem a má tak intimnější charakter soukromé zahrady. Dům má navržené dvě podlaží korespondující s těmito úrovněmi. Ve vstupním podlaží je dětský pokoj, hostovský pokoj a pracovna. Z těchto místností je možné vystoupit na terasu. Spodní patro je z poloviny zapuštěno ve svahu a je možné z něj přes verandu vejít do zahrady. V tomto patře je navržena kuchyň společně s obývacím pokojem, ložnice a v zahloubené části pak hospodářské prostory s vlastním vstupem při severní stěně objektu.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Stavba je navržena jako kombinace dvou konstrukčních systémů: železobetonové monolitické konstrukce – 1PP a montovaného dřevěného skeletu - 1NP. Konstrukce je řešena skladbou jednotlivých subsystémů, takže na každé úrovni je možné pomocí výběrového řízení ovlivnit cenu a kvalitu jednotlivých dodávek.


ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE
Spodní stavba (1PP) z poloviny zapuštěná do svahu je navržena jako monolitický železobetonový skelet. Konstrukce je navržena jako bílá vana.

KONSTRUKCE STŘECHY
Nosnou konstrukci střechy pod terasou tvoří železobetonová konstrukce o síle 200 mm. Konstrukce dimenzovaná na rozpon 6600 mm. Výztuž a typ betonu bude vybrán na základě statického posudku. Z podhledové strany (interiéru) bude provedena v pohledové kvalitě - bednící desky překližka. Konstrukce je navržena jako bílá vana.
Na železobetonové stropní konstrukci je navržena pojistná hydroizolace s vysokým difuzním odporem – asfaltové modifikované SBS pásy ve dvou vrstvách, tl. 4mm.

TEPELNÁ IZOLACE STŘECHY
Tepelná izolační vrstva je navržena z desek EPS tl. 160 x 2.

HYDROIZOLACE
Vrchní část střešní konstrukce – hydroizolace – je navržena jako zátěžový systém kaučukové membrány FIRESTONE RUBBERGUARD EPDM tl. 1,14 mm. Zatížení bude provedeno velkoformátovou dlažbou na plastových podložkách.
V ploše terasy je navržen 1 střešní vtok, odvedený do dešťového hospodářství objektu.


MONTOVANÝ DŘEVĚNÝ SKELET
Horní stavba (1NP) bude postavena na monolitické železobetonové konstrukci spodní stavby. Dřevostavba je navržena podle systému two by four. Montovaná na místě z impregnovaných smrkových fošen a OSB desek.

KONSTRUKCE STŘECHY
Nosná stropní konstrukce je navržena z trámů 160x 80 mm. Rošt stropu tvoří smrkové profily tl. 20mm (pohledová vrstva) a OSB desky tl. 22 mm. Na tuto stropní konstrukci se nanese pojistná hydroizolace s vysokým difuzním odporem – asfaltové modifikované SBS pásy ve dvou vrstvách.
Nosnou střešní konstrukci tvoří rošt je se dvěma na sebe kolmými vrstvami smrkových nosníků 160x40. Konstrukce střešního roštu je zaklopena OSB deskou tl. 22 mm. OSB desky slouží též jako parozábrana. Spoje na pero a drážku, lepeny polyuretanovým lepidlem a přelepeny butadienovou páskou. Spoje mimo rám budou podkládány.

TEPELNÁ IZOLACE STŘECHY
Prostor mezi nosníky je vyplněn minerální vatou s hodnotou lambda menší nebo rovnu λ = 0,04 (W.m-1K-1).

HYDROIZOLACE
Vrchní část střešní konstrukce – hydroizolace – je navržena jako zátěžový systém kaučukové membrány FIRESTONE RUBBERGUARD EPDM tl. 1,14 mm. Zatížení membrány kačírkem. Použitý propíraný říční kačírek frakce 16/32, tl. min. 50 mm, min. 80kg/m2.
V ploše střechy jsou navrženy 2 střešní vtoky, odvedené do dešťového hospodářství.
Po obvodu je střešní konstrukce chráněna atikou o výšce 220 mm. Atika je tvořena pokračováním svislé konstrukce obvodových stěn. Oplechování atiky je navrženo jako systémový hliníkový prvek oplechování atik od firmy ALWITRA. V tomto prvku je kotvena hydroizolační folie.

Tato školní práce je majetkem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a je zveřejněna s laskavým svolením vedení této školy a autora.

Back To Top
 
situace
   
THANKS FOR VISITING
Jaroslav Jarkovský, Copyright (2013-2019)