EPDM GALLERY ---------->>> ENVIRONMENT & ARCHITECTURE & DESIGN & FIRESTONE & DRYVIT
architektura
 

VÁCLAV ŠUBA


ŠKOLNÍ PROJEKT 2011 ATELIER ARCHITEKTURA IV

Akce: novostavba RD
Místo: Tehov (Okres Praha-východ)
Semestrální projekt předmětu STAVITELSTVÍ pod vedením Ing. Josefa Šandy zpracován ve IV. semestru studia.

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY
Parcela 194/17 o výměře 311,2 m2 se nachází v jihozápadní části obce Tehov, nacházející se v okrese Praha – východ. Pozemek se zvažuje západním směrem. Přístup na pozemek je ze západní strany. Okolní zástavba zatím není realizována, avšak výhledově se dá počítat s rodinnými domky různého charakteru.

ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
Architektonické řešení
Dům je situován v západní části pozemku, kde se nachází i příjezdová komunikace. Dům vytváří bariéru mezi přijezdovou komunikací a zadní zahradou. Před domem je však ponechán dostatek prostoru pro předzahradu s terasou orientovanou na západ. Opticky je objekt tvořen dvěma výškově odlišenýma hmotama. Přední vyšší hmota je orientována na západ, k příjezdové komunikaci. Plochá střecha přední části domu plynule vybíhá a tvoří převislý okraj, který na severní straně objektu slouží jako kryté parkovací stání.
Popis dispozic stavby
Vstup do domu je navržen na severní fasádě domu. Ze zádveří je pak přímá návaznost na společenskou část dispozice domu, kde se nachází velkoryse pojednaný obytný prostor s jídelnou a kuchyní. Obytný prostor je orientovaný jak do předzahrady se západním výhledem, tak do minimálně exponované zadní zahrady. Klidová část domu je situovaná na východ. Zde se nachází pokoje dětí a ložnice rodičů. V klidové části domu se také nachází druhý obytný prostor, zamýšlený jako herna pro děti. Koupelna a pracovna je umístěna na pomyslné hranici mezi zónou společenskou a klidovou.

Střešní plášť
Zastřešení je provedeno jako jednoplášťová plochá střecha spádovaná. Hydroizolace je provedena z membrány EPDM RUBBERGARD 1,14mm od firmy Firestone. Membrána je částečně lepená a částečně přitížená zátěžovou vrstvou frakce 16/32mm (min.50kg/m2). Pod tepelnou izolací je umístěna parozábrana – modifikovaný SBS asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4,00mm od firmy Dektrade.

PLOCHÁ STŘECHA - SKLADBA

  • KAČÍREK FRAKCE 16/32 mm, MIN 50 KG/M2
  • HYDROIZOLACE - MEMBRÁNA EPDM RUBBERGARD 1,14mm /FIRESTONE/
  • SPÁDOVÁ VRSTVA Z EPS
  • TEPELNÁ IZOLACE EPS 100S 240mm
  • PAROZÁBRANA – MODIFIKOVANÝ SBS ASFALTOVÝ PÁS
    ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4,00 mm /DEKTRADE/
  • VODOROVNÁ NOSNÁ KCE
  • KERAMICKÝ VLOŽKOVÝ STROP POROTHERM 230mm /POROTHERM/

Tato školní práce je majetkem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a je zveřejněna s laskavým svolením vedení této školy a autora.

VÁCLAV ŠUBA
www.vaclavsuba.com
Back To Top
 
situace
   
THANKS FOR VISITING
Jaroslav Jarkovský, Copyright (2013-2019)