EPDM GALLERY ---------->>> ENVIRONMENT & ARCHITECTURE & DESIGN & FIRESTONE & DRYVIT
architektura
 

ZUZANA HEJTMÁNKOVÁ


ŠKOLNÍ PROJEKT 2010 ATELIER ARCHITEKTURA I

Akce: novostavba rodinného domu
Místo: Veletov
Semestrální projekt předmětu STAVITELSTVÍ pod vedením Ing. Josefa Šandy zpracován ve IV. semestru studia.

Charakteristika území stavby
Území stavby je zátoka vesnického rybníka. Na břehu východním navazuje na zástavbu rodinných domů, na břehu západním na přírodní vesnickou plovárnu. Pozemek je svažitý směrem k západu. Převýšení terénu je 3,100 metru.

Architektonické a stavebně-technické řešení stavby
Rodinný dům je rozdělen na dvě bytové jednotky a je určen členům širší rodiny. Vzhledem k lokalitě se předpokládá, že pro některé obyvatele bude bydlení v tomto domě pouze přechodné. Oba byty rodinného dvojdomku jsou uřčeny pro dvě osoby, jejich obývání může být různé - dům může sloužit i jako bydlení dvougenerační.
Navržená dřevostavba je založena na dubových pilotech, překlenuje zátoku rybníka a vytváří tak plynulý přechod mezi vesnickou zástavbou obce Veletova a rozmanitým břehem zdejšího rybníka, přecházejícím v přírodní vesnickou plovárnu. Tím je definován tvar domu podobný „obytné zátoce“.
Stavba je jednopodlažní. Byty jsou propojeny terasou a vstupní halou. Orientace obytných místností je směrem na terasu - na západ a na východ, ložnice jsou orientované na sever. Výtvarné pojetí domu dbá na soukromí uživatele.
Elektrická energie bude připojena z uliční sítě, odkanalizování bude napojeno na místní kanalizační rozvody.
Dešťová voda bude svedena do rybníka.
Vytápění je navrženo rekuperací, dotápění podlahovým vytápěním.

skladba střechy:

 • VEGETACE
 • SUBSTRÁT
 • DRENÁŽNÍ VRSTVA
 • FILTRAČNÍ ROUNO
 • HYDROIZOLAČNÍ FOLIE (EPDM Rubber Guard)
 • OSB DESKA (Cetris)
 • EPS 100S Stabil
 • PARONEPROPUSTNÁ FOLIE (ISOVER Vario)
 • OSB DESKA (Cetris)
 • MINERÁLNÍ PLST
 • OBKLAD SMRK
 • LIŠTA
 • KVH NOSNÍK 140 x 260 mm

Tato školní práce je majetkem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a je zveřejněna s laskavým svolením vedení této školy a autora.

Back To Top
 
situace
   
THANKS FOR VISITING
Jaroslav Jarkovský, Copyright (2013-2019)